Nära samarbete i 25 år 


Swedish Cable Trolleys AB (Cibes) är Sveriges ledande leverantör av kabelvagnsystem.

Tillgänglighet, kompetens samt svensk kvalitet, är våra värdegrunder. Målet är att vara marknadsledande inom mobil strömmatning samt innovativ mot nya användningsområden för våra system. Produktutveckling samt övriga värdegrunder är anledningen till vårt trogna samarbete med Järbo Svets och Press.

- "Vi har en lång historik i vårt samarbete. Då det fungerat så bra, har vi nu valt att fokusera ännu mer på färre samarbetspartners och har därmed även flyttat vårt lager till Järbo Svets och press under hösten 2018."

Säger Anki Abbing VD på Swedish Cable Trolleys AB.

Järbo Svets och Press fungerar som en totalleverantör samt lager till Swedish Cable Trolleys AB, vilket innebär att de producerar, monterar samt lagerhåller och utlevererar kabelvagnsystem och strömmatning till kunder i hela världen.

"Vi har följts åt i uppgång och nedgång i alla år. Deras yrkesskicklighet samt samarbetsförmåga är unik.”